Facebook foloseste un algoritm pentru a putea determina care oameni si ce pagini apar in sectiunea „People you may know” de pe pagina dumneavoastra de profil. Daca nu vom gasi persoane suficiente sau pagini care v-ar putea fi cunoscute, atunci aceasta caseta nu va aparea in spatiu. Puteti utiliza in contiunare aceasta functie din start, facand click pe link-ul „friends” din partea stanga. Derulati pana in partea de jos a paginii „Friends” pentru a vedea persoane pe care le-ati putea cunoaste (people you may know).